Drucksache is a publisher based in Stockholm and Paris, focusing mainly on poetry, criticism and artists’ books. Founded in 2010 by Jacob Grønbech Jensen, Rikard Heberling and Emi-Simone Zawall.

info@drucksache.se

Publications:
Henning Lundkvist, Orgelshtick (liner notes: Lorena Muñoz-Alonso)
Sven-Olov Wallenstein & Ola Nilsson (red.), Heidegger, språket och poesin
Karl Holmqvist, Cars Kill
Martin Heidegger, På väg mot språket (översättning: Sven-Olov Wallenstein & Ola Nilsson)
Ulf Karl Olov Nilsson, Handlingarna (förord: Mara Lee)
Leif Holmstrand & Jonas Örtemark, Darger reviderad
Lotta Lotass, Fjärrskrift
Pär Thörn, Röda Rummet (alfabetisk)


Henning Lundkvist
Orgelshtick

Drucksache and Fabrikken for Kunst og Design, 2014
Liner notes by Lorena Muñoz-Alonso
Format: 12" vinyl record, disco sleeve, insert
Edition of 200
ISBN 978-91-978913-7-0
100 SEK / 10 € (excl. shipping) ORDER
Press imagesOrgelshtick is released as part of a series of performances at The Gutter/David Risley Gallery in Copenhagen, Minibar in Stockholm, and Kunstraum in London, during the fall of 2014.

“The reduction of an organ to digital noise. The reduction of a requiem to a conversation piece. Provoking not much more than a continuous stream of words. An effect not entirely different from stuffing two fingers into one’s own throat and throwing up bile. Choking on a V-sign. Turning oneself inside out. Spitting out the result. Music is a physical thing, sound waves resonating through air, through solid matter, through the human body. But in this case we are dealing with the most basic of physical reactions. To reject what one is fed. To feed back. To utter in the gutter.”

“Henning Lundkvist’s Orgelshtick, presented at the project space Minibar in Stockholm, suggested an organ piece, which was, in fact, a semi-improvised work played on a synth with a sample from a generic piece of ‘stock sound’ reminding of, but not sampled from, an organ. Introduced by a loop of cheesy Muzak, the performance finished with a talk by the artist, in which he addressed further constraints and hidden rules incorporated in the formats of contemporary music production and consumption. Extremely funny and clever, Lundkvist’s performance was as much music as about music, and a promising way to think about institutional critique in 2014.” – Axel Wieder, Kunstkritikk

Appendix:
Lorena Muñoz-Alonso, Organ Failure (pdf)


Sven-Olov Wallenstein & Ola Nilsson (red.)
Heidegger, språket och poesin

Drucksache, 2013
Essäer av Ola Nilsson, Anders Olsson, Hans Ruin, Marcia Sá Cavalcante Schuback och Sven-Olov Wallenstein.
Format: 13×21 cm
112 sidor
Danskt band
Upplaga: 500
ISBN 978-91-978913-6-3
100 SEK (exkl. frakt) BESTÄLL
PressbilderHeidegger, språket och poesin samlar föredrag från ett symposium som organiserades vid Södertörns högskola i samband med utgivningen av den svenska översättningen av Martin Heideggers På väg mot språket (Drucksache, 2012). De behandlar olika aspekter av Heideggers tänkande om språket och den särställning som dikten intar i hans senare verk, med utgångspunkt i hans tolkningar av Georg Trakl, Stefan George, Friedrich Hölderlin och Sofokles, men också möjligheten till en dialog med Walter Benjamin, och Heideggers relevans för skrivandets samtida praktik.

Utgiven med stöd från forskningsprojektet ”Loss of grounds as common ground” vid Södertörns högskola.


Karl Holmqvist
Cars Kill

Drucksache, 2013
Format: 42×71 cm
Poster, 2 pages
Edition of 250 (in three various colors: yellow, magenta, cyan)
70 SEK / 8 € (excl. shipping) ORDER
Press images“A Meditation on Inner City Traffic and Interhuman Relations.” Reissue of Karl Holmqvist’s anti-pollution poem from 2003, with an afterword by Jacob Grønbech Jensen.

Appendix:
Cars Kill @ Kunsthalle Wien 21.05.2013


Martin Heidegger
På väg mot språket

Drucksache, 2012
Översättning av Sven-Olov Wallenstein och Ola Nilsson
Format: 13×21 cm
272 sidor
Inbunden mjukpärm med skyddsomslag
Upplaga: 500
ISBN 978-91-978913-4-9
159 SEK (exkl. frakt) BESTÄLL
PressbilderPå väg mot språket (Unterwegs zur Sprache, 1959) räknas till ett av de viktigaste arbetena i efterkrigstidens språkfilosofi, estetik och poetik och är ett av de centrala verken i Martin Heideggers sena författarskap. Verket består av en samling essäer där Heidegger försöker att precisera relationen mellan poesi och filosofi, bland annat genom en serie läsningar av de tyskspråkiga poeterna Georg Trakl och Stefan George. Han diskuterar förhållandet mellan sin meditation över språket och de teorier som utvecklats inom lingvistik, cybernetik och informationsteori, liksom det slags språkfilosofi som bygger på logik och meningsteori.

Kritik:
Ordkonst
Helsingborgs dagblad
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Bernur


Ulf Karl Olov Nilsson
Handlingarna

Drucksache, 2011
Förord av Mara Lee
Format: 21×29,7 cm
80 sidor
Klammerhäftad
Upplaga: 500
ISBN 978-91-978913-3-2
SLUTSÅLD
Pressbilder”… en skrattspegel som förvrider vårt senkapitalistiska samhälle till en riktigt go’ gubbe.”

I sitt sextonde verk Handlingarna arbetar poeten Ulf Karl Olov Nilsson (UKON) med frågan om vilken som är den viktigaste av alla mänskliga handlingar. Genom att verbifiera allt från hundraser, stjärnor och isländska statsministrar till afghanska provinser, maträtter och indianstammar, turnerar UKON frågan genom ett oändligt antal möjligheter, och omöjligheter. Uppstår gör ett diktverk som på ett sällsynt sätt både förstör och förvandlar, främmandegör och förklarar det vardagliga språket, pratet och handlandet.

Operan Handlingarna framfördes av UKON tillsammans med Njurmännen och sopranen Josefine Cederwall vid tre tillfällen i samband med utgivningen: på Göteborgs Poesifestival, Stanza/Inkonst i Malmö och Rönnells Antikvariat i Stockholm.


Appendix:
Mara Lee, Babblets morfologi (pdf)
Handlingarna @ Rönnells Antikvariat, Stockholm 2011.12.10 foto: Drucksache

Kritik:
Bara att kapitulera inför vansinnet Svenska Dagbladet
Med demonisk monotoni Helsingborgs dagblad
Värstsla språket Aftonbladet
Ett verb blir till Sydsvenskan
Magnetiska cirkustrick Expressen
Bernur
Göteborgs-Posten


Leif Holmstrand & Jonas Örtemark
Darger reviderad

Drucksache, 2011
Format: 14×20 cm
144 sidor
Inbunden
Upplaga: 500
ISBN 978-91-978913-1-8
120 SEK (exkl. frakt) BESTÄLL
PressbilderDarger reviderad har skrivits gemensamt av författarna Leif Holmstrand och Jonas Örtemark. Boken är en blandning av berättande experimentprosa, prosalyrik, lyrik och dramatik där ledmotivet utgörs av den amerikanske konstnären Henry Darger (1892–1973). Minnen, fantasier och spekulationer kring Dargers faktiska biografi vävs samman med intryck av hans livsverk In the Realms of the Unreal och formar denna reviderade mytbild. Ömsom tvekande, ömsom ursinnigt träder olika röster fram ur dunklet för att berätta om Darger, fiktionen och den stora ensamheten.

I samband med utgivningen framfördes två läsningar av hörspelet Men hur slutade det för Henry Darger: på Public Surface, Stockholm och Skånes Konstförening, Malmö. Läsningarna presenterades i samarbete med Radiowy.


Appendix:
Leif Holmstrand & Jonas Örtemark, Fakta om Henry Joseph Darger (pdf)
Men hur slutade det för Henry Darger @ Public Surface, Stockholm 2011.06.01 foto: Drucksache
Men hur slutade det för Henry Darger @ Skånes Konstförening, Malmö 2011.07.21 foto: Drucksache

Kritik:
Tidningen Kulturen
Bernur
Aftonbladet
Helsingborgs dagblad


Lotta Lotass
Fjärrskrift

Drucksache, 2011
Format: telegrafremsa, ca 500×1 cm; låda, 11,5×15,5×1,5 cm
Upplaga: 100
ISBN 978-91-978913-2-5
SLUTSÅLD
Pressbilder”… DÄR ORDEN FALLER I SKIMRANDE REMSOR REDAN BLEKNADE SEDAN LÄNGE SKÖRA BRÄCKLIGA FALLER LÄNGS MED LINJER VILKA STRÄCKER SIG UT ÖVER HORISONTEN SÄGER FJÄRRAN SÄGER AVLÄGSET SÄGER OUPPNÅELIG SÄNDER OTILLGÄNGLIGHETENS VÄGAR …”

Ett meddelande skrivs och skickas ut i rymden som elektriska signaler. En mottagare anropas: den sista hälsningen. Många år senare fångas meddelandet upp av en fjärrskrivare. Orden knackas ut. De vittnar om ett polarlandskap, en expedition i ett okänt isigt fjärran från en svunnen tid. En röst eller flera som samsas om att berätta. Sjungande, bedjande.

Fjärrskrift är Lotta Lotass tjugonde publikation, ett prosapoetiskt experiment som både i tematik och form knyter an till tidigare verk som Den vita jorden, Den röda himlen och Den svarta solen. På femtio meter telexremsa löper berättelsens enda mening, specialskriven för en fjärrskrivare från 1940-talet. Verket är framställt i hundra numrerade exemplar.

Kolofon:
Text: Lotta Lotass
Produktion: Kåre Wallman & Drucksache
Tryck: Hägernäs/Täby och Telefonplan/Hägersten den 2–9 april 2011
Fjärrskrivmaskiner: Fjärrskrivare 308/Siemens T68 (6 G 387, 8 O 13724, 8 Q 15901, 8 G 145, 8 R 16865, 8 R 16847)
Papper: 9,25 mm M3930-991019 waterlow (1967)
Tack: Nils Olander/Tekniska museet, Heinz Blumberg, Ragnar Arvidsson, Anders Gustafsson/Teleseum, Kent Karlsson, Stefan Åberg, Mikael Hall, Leif Elggren, Lina Nordenström, Joel Persson, Frans Felix Ahlberg Eriksson, Adam Gustafsson, Johan Sundqvist, Carina Pettersson/Zita, Stefan Engblom
Fjärrskrift utgavs med stöd från Tekniska museet, Stockholm


Appendix:
Fjärrskrift (filmversion, 63 min.)
Jesper Olsson, Orden sänder fjärran: remsor, litteratur och mediearkeologi (pdf)
Kåre Wallman, Om tillkomsten av en lång skrift, Phonetiken nr 3 2011 (pdf)
Fjärrskrift i produktion foto: Drucksache
Fjärrskrift i produktion foto: Johan Sundqvist

Kritik:
Kulturnytt, Sveriges Radio P1
Gefle Dagblad
Göteborgs-Posten
Svenska Dagbladet
Tidningen Kulturen
Fokus
Borås Tidning
Helsingborgs dagblad
Aftonbladet
Bernur
Svenska Dagbladet


Pär Thörn
Röda Rummet (alfabetisk)

Drucksache, 2010
16×24 cm
228 sidor
Häftad
Upplaga 1: 275
Upplaga 2: print-on-demand
ISBN 978-91-978913-5-6
140 SEK (exkl. frakt) BESTÄLL
Pressbilder”Ett centrum nått, ett stycke frusen verklighet dekonstruerad, dissekerad och åter gjord överblickbar.”

I Röda Rummet (alfabetisk) gör Pär Thörn en omläsning av August Strindbergs verk Röda Rummet i alfabetisk och kronologisk ordning. En mäktig ljud- och bildvärld framträder som på en och samma gång visar på läsarter som listan, remixen, den konkreta poesin, partituret och den konceptuella konsten. Som få andra verk i den samtida svenska poesin väcker Röda Rummet (alfabetisk) frågor om mening och meningslöshet, estetik och ekonomi, om vad vi kan göra efter modernismen och hur vi förhåller oss till språket och traditionen.

Bokens tjugonio kapitel lästes simultant av en kör vid tre tillfällen i samband med utgivningen: på Weld/Stockholm, Skånes Konstförening/Malmö och Osram Huset/Köpenhamn.

Appendix:
Malte Persson, Litterathörnsbanan (pdf)
Rasmus Graff, Om Röda Rummet (alfabetisk) af Pär Thörn (pdf)
Martin Larsen, Reportage, direkte (forskudt) (pdf)
Adam Vilgot Persson, Stockholm i fågelperspektiv (alfabetisk), 8 april 2006 (pdf)
Röda Rummet (alfabetisk) @ Osram Huset, Köpenhamn 2010.08.28 (mp3, 47 min.)
Röda Rummet (alfabetisk) @ Weld, Stockholm 2010.06.02 foto: Johan Sundqvist
Röda Rummet (alfabetisk) @ Skånes Konstförening, Malmö 2010.06.12 foto: Jonatan Jacobson

Kritik:
OEI
Dagens Nyheter
Tidningen Kulturen
Nöjesguiden
Eldorado, Sveriges Radio P2
Malmö Fria Tidning
Sydsvenskan
Kristianstadsbladet
Helsingborgs dagblad
Svenska Dagbladet
Göteborgs-Posten